Monthly Archives: maart 2017

UITNODIGING: Drielandzuil ~ Zaterdag 22 april 2017

Beste klootschieters uit de gemeente Losser en verenigingen aangesloten bij de “Losserse Klootschieters Federatie” Hierbij nodigen wij jullie gaarne uit om te gaan strijden om de “Drielandzuil” op zaterdag 22 april aanstaande. Het is alweer 57 jaar geleden dat er een begin is gemaakt met deze wedstrijd. Het parcours is voor deze dag is gelijk

Read More…