Onze Club

Onze club

Het Kolkersveld en ’t Kolkershoes ons clubgebouw zijn gelegen aan de Beerninksweg 2 te Overdinkel.

Wij spelen met 6 Senioren teams 1 Jeugd team en 2 Dames teams. Trainingen voor de Jeugd en Senioren worden gehouden op  Zaterdagmiddag om 14:00 uur. Jaarlijks vinden ook altijd vaste wedstrijden plaats zoals de Drielandzuil en de Torenplaquette. Dit zijn traditionele wedstrijden die al jaren plaatsvinden bij K.V Kolkersveld losser.

Bij het klootschieten moet de kloot (een houten bal verzwaard met lood) onderhands, met kracht, geworpen worden over een zo groot mogelijke afstand. De worp (het schot) geschiedt bij voorkeur vanuit een aanloop. De kloot dient de hand verlaten te hebben voordat de schutter de startlijn (meestal gemarkeerd door een stok of lat) heeft gepasseerd. Hierop wordt toegezien door een scheidsrechter(de stoklegger).

De sport kan zowel individueel als in team verband worden beoefend.


Historie

Klootschietvereniging Kolkersveld Losser is opgericht op 24 December 2004 Onze verenging is tot stand gekomen door een fusie van meerdere klootschietverenigingen Dinkeldorp, De Stroat, Vooruit 1911 en Dorp Losser. Wij zijn aangesloten bij de KTO. Dit is een afdeling van de NKB.


Dagelijks bestuur

Voorzitter

Hennie Weda

Secretaris

Bjorn ten Wolde

Penningmeester

Gerard Weda

Jeugdcommissie

Voorzitter

José Nijland

Secretaris

José Nijland

Penningmeester

Marcel Kortman

Commissies

Barcommissie

Erik Niemeijer

Damescommissie

Wemke Schoppink

Wedstrijdcommissie

Edwin Stehr & Julian Polman & Herman Collet & Sascha Kreft