UITNODIGING: Drielandzuil ~ Zaterdag 22 april 2017

12 maart 2017

Beste klootschieters uit de gemeente Losser en verenigingen aangesloten bij de
“Losserse Klootschieters Federatie”

Hierbij nodigen wij jullie gaarne uit om te gaan strijden om de “Drielandzuil” op zaterdag 22 april aanstaande.
Het is alweer 57 jaar geleden dat er een begin is gemaakt met deze wedstrijd.

Het parcours is voor deze dag is gelijk aan 2010 het jubileumjaar.
We starten bij de kruising Drielandweg –Beerninksweg en gaan door tot bijna aan de grenssteen. Daarna gaat het in omgekeerde volgorde retour.
Dus een combinatie straat en veld wedstrijd.
Zaterdag 22 april 2017

Opgave en vertrek 13.15 uur bij  Kolkershoes.

  • Teams van 3 personen of meer.
  • Meerdere teams per vereniging.
  • Heren senioren.
  • Per team is 1 jeugdlid toegestaan.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid en op een leuke sportieve strijd.